Evenementenhal Gorinchem– Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem

Thema’s en kennisprogramma

Thematieken, het kennisprogramma en beursinitiatieven

Thema's

METAVAK gaat 1, 2 & 3 oktober 2024 weer van start! Ook deze editie zijn we druk bezig met het vullen van het kennisprogramma. Daar horen natuurlijk ook actuele thema’s bij, deze editie zoomen we in op de thema’s verduurzaming,  arbeidstekort, automatisering en digitalisering.

Het bestaan van de metaalbewerkende maakindustrie bekleed een cruciale rol in onze samenleving. We gebruiken de metaalbewerkende maakindustrie voor een breed scala aan producten, denk aan diverse onderdelen voor een auto, elektronica en bouwmaterialen. Toch neemt in de metaalbewerkende maakindustrie de druk om te verduurzamen steeds meer toe. De industrie staat voor verschillende uitdagingen zoals het effect op het milieu, gebruik van energie, grondstofverbruik en de productie van afval. Er zijn veelbelovende ontwikkelingen die een positieve impact op het gebied van duurzaamheid kunnen hebben in de sector.

Circulair produceren is een grote uitdaging. De maakindustrie produceert namelijk veel afval in de vorm van ongebruikte en overtollige producten. Door materialen efficiënter in te zetten kunnen fabrikanten hun ecologische impact verminderen. Het efficiënter inzetten van processen helpt ook kosten te besparen en verbetert de concurrentiepositie.

 • Energie en emissies: De bewerking van metaal zijn vaak energie-intensief en zijn de veroorzaker van emissie van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide. Het verminderen van energieverbruik en daarmee ook de schadelijke gassen zijn essentiële doelstellingen. Dit is een complexe taak vanwege de aard van de industriële processen.
 • Grondstoffen en afval: In de metaalbewerkende maakindustrie wordt er veel gebruik gemaakt van grote hoeveelheden grondstoffen, daardoor komt er ook aanzienlijk veel afval vrij in de vorm van overtollige materialen en schroot. Het is daarom van belang om de ecologische impact zo klein mogelijk te houden.
 • Technologische transitie: Het adopteren van duurzame technologieën en productiemethoden vragen vaak om een grote investering, wat voor veel bedrijven een financiële drempel betekent. Vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor kan de transitie van verduurzaming minder snel plaatsvinden.
 • Concurrentie en marktvraag: In een competitieve markt kan de focus van verduurzaming soms uit het zicht raken. Soms moeten er beslissingen gemaakt worden op basis van economische overweging en de druk van de concurrentie. Door te investeren in de duurzame producten gaan de kosten omhoog, waardoor dat de positie ten opzichte van hun concurrenten benadeeld. Het stimuleren van duurzaamheid zou aangepakt moeten worden.
 • Regelgeving: Er ontbreekt een duidelijke regelgeving en beleidskaders op het gebied van verduurzaming. Het gebrek aan consistente normen en stimuleringsmaatregelen leiden tot onzekerheid en inconsistenties in de aanpak van de kwesties rondom duurzaamheid. De implementatie van een heldere regelgeving en stimuleringsmaatregelen kan al helpen om een beter klimaat voor verduurzaming te creëren.

In de metaalbewerkende maakindustrie is het tekort aan personeel een groeiend probleem. De metaalbewerkende maakindustrie is een belangrijke speler in de productie van veel goederen, denk aan auto’s, machines of constructiemateriaal. Aangezien de vergrijzing in de maatschappij toeneemt, is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

De grootste uitdagingen voor het arbeidstekort in de metaalbewerkende maakindustrie zijn:

 • Vergrijzing: Een groot aantal van de vakmensen gaat met pensioen. Er komen minder geschoolde arbeidskrachten bij, waardoor er een tekort ontstaat. Het is voor bedrijven lastig om aan ervaren werknemers te komen.
 • Gebrek aan vaardigheden: Door de technologische ontwikkelingen die een flinke vlucht nemen, is er een groot gebrek aan kennis met geavanceerde machines en computergestuurde systemen. Door het tekort aan werknemers is het lastig om productieprocessen te optimaliseren.
 • Concurrentie: Er is een groeiende concurrentie op het gebied van talent in de metaalbewerkende maakindustrie. Bedrijven voeren een strijd om gekwalificeerde medewerkers te werven en te behouden. Dit leidt tot bijvoorbeeld loonstijgingen wat invloed heeft op de winstgevendheid van een bedrijf.
 • Onderwijs: Er is een gebrek aan passende opleidings- en trainingsprogramma’s die aankomende medewerkers vanuit school voorbereiden op een carrière. Een verbetering van toegang tot het technische onderwijs en de promotie van deze opleidingen kunnen al een positieve bijdrage leveren.
 • Automatisering: Robotica en automatisering helpen de productiviteit verhogen. Hierdoor wordt de productie minder afhankelijk van geschoolde arbeidskrachten. Deze ontwikkelingen zorgen er wel voor dat er gespecialiseerde kennis en vaardigheden nodig zijn.

Automatisering in de metaalbewerkende maakindustrie leidt tot een verbetering van efficiëntie, nauwkeurigheid en concurrentiepositie. De tegenhanger van automatisering is dat de afhankelijkheid van handmatige arbeid minder is. In de metaalbewerkende maakindustrie brengt automatisering zowel kansen als uitdagingen met zich mee. De meest belangrijke uitdagingen zijn:

 • Kosten: Op de lange termijn is automatisering kostenbesparend, maar er moeten eerst aanzienlijke kapitaalinvesteringen gedaan worden. Voor kleine tot middelgrote bedrijven in de metaalbewerkende maakindustrie is het moeilijk om deze investering te doen.
 • Complexiteit: De implementatie van automatiseringssystemen is een complex proces. Dit omvat bijvoorbeeld de integratie van nieuwe apparatuur met de machines, het opleiden va personeel en de aanpassing van processen om het efficiënter te maken.
 • Verandering: De technologieën evolueren voortdurend. Dit betekent voor bedrijven die automatisering willen implementeren dat ze voortdurende opleiding en ontwikkeling moeten aanbieden. Dit is natuurlijk lastiger voor kleinere bedrijven.
 • Arbeidsmarkt: Automatisering leidt een verschuiving van vaardigheden. Het werk blijft, maar de handelingen veranderen. Tegelijkertijd leidt dit tot een uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.
 • Flexibiliteit: Automatisering neemt een vorm van flexibiliteit weg. Vaak zijn machines ontworpen voor specifieke taken en kunnen daar niet van afwijken. Uiteraard geeft dit uitdagingen voor bedrijven die zich moeten aanpassen aan de veranderende marktvraag.
 • Onderhoud: Automatiseringssystemen vragen om regelmatig onderhoud en reparaties om voor een optimale prestatie te kunnen zorgen. De downtime van de machine brengt extra kosten met zich mee. Zeker wanneer een bedrijf niet beschikt over voldoende middelen waaronder gekwalificeerde technici.

Digitalisering in de metaalbewerkende maakindustrie is een mooie ontwikkeling, maar dit brengt verschillende kansen en uitdagingen met zich mee, zoals:

 • Investeringen: Nieuwe technologieën leiden vaak tot aanzienlijke investeringen. Denk bij investeringen aan machines, software, maar ook de training van het personeel die ermee moeten gaan werken. Deze kosten brengen uitdagingen mee voor de kleine tot middelgrote bedrijven.
 • Complexe technologie: De technologieën die worden gebruikt in digitalisering zijn complex. Denk aan Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en big data-analyse. Het vereist een gespecialiseerde kennis en vaardigheden om zulke technologie effectief te gebruiken.
 • Gegevensbeveiliging: Door de toename van digitalisering nemen ook zorgen rondom beveiliging en privacy toe. Bedrijven moeten de gegevens die ze verzamelen ook beschermen voor bedrijven die ze willen hacken. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen, om bedrijven zorg te laten dragen voor een goede gegevensbescherming.
 • Verandering vaardigheden: De vaardigheden van werknemers veranderen door digitalisering. De traditionele taken van een medewerker in de metaalbewerkende maakindustrie veranderen door automatisering en digitale technologieën. Hierdoor moet er bekwaam personeel gevonden worden of de huidige medewerkers kiezen ervoor om omgeschoold te worden.
 • Standaardisatie: In een wereld die steeds meer digitaal gedreven is, is het belangrijk dat machines effectief met elkaar communiceren. Denk daarom goed na over standaardisatie of protocollen die cruciaal zijn voor een soepele werking van het productieproces.
 • Bedrijfsprocessen: Digitalisering leidt tot een verandering in bedrijfsprocessen van de metaalbewerkende maakindustrie. Voor een bedrijf is het belangrijk om een verandering in cultuur te bewerkstelligen.
 • Cyberaanvallen: De connectiviteit tussen machines neemt steeds meer toe. Daardoor moeten metaalbewerkende bedrijven steeds meer cybersecurity maatregelen nemen om hackers en andere kwaadwillende buiten te houden.
digitalisering in de metaal

Digitalisering

De metaalbranche heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke transformatie ondergaan dankzij de voortdurende vooruitgang in digitalisering en technologie. Deze evolutie heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in alle aspecten van de sector, van ontwerp en productie tot distributie en service. Met behulp van geavanceerde software, geautomatiseerde processen en connectiviteit tussen apparaten wordt de traditionele metaalindustrie getransformeerd naar een moderne, efficiënte en meer competitieve bedrijfstak. Deze inleiding werpt een blik op enkele van de cruciale manieren waarop digitalisering de metaalbranche heeft beïnvloed en blijft vormgeven, en de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt voor bedrijven binnen deze dynamische sector.

robotisering in de metaal

Robotisering

De metaalbranche staat op de voorgrond van technologische vooruitgang met de wijdverspreide introductie van robotisering in haar processen. Robotisering heeft een cruciale rol gespeeld in het herdefiniëren van de manier waarop metalen onderdelen worden vervaardigd, geassembleerd en verwerkt. In een streven naar verhoogde efficiëntie, precisie en flexibiliteit hebben robots en geautomatiseerde systemen hun intrede gedaan in productiefaciliteiten, waar ze zorgen voor verbeterde prestaties en een grotere concurrentiekracht. Deze inleiding belicht enkele van de belangrijkste aspecten van robotisering in de metaalindustrie, benadrukt de impact ervan op zowel de operationele processen als de strategische besluitvorming, en verkent de veelbelovende toekomst die deze technologie belichaamt voor de verdere ontwikkeling van de branche.

automatisering in de metaal

Automatisering

De metaalbranche ondergaat een opmerkelijke transformatie dankzij de toenemende implementatie van automatiseringstechnologieën. In een tijdperk waarin efficiëntie, precisie en snelheid cruciaal zijn, heeft automatisering een centrale rol opgeëist in alle facetten van de sector. Van geavanceerde robotica en CNC-machines tot slimme productiesystemen, de integratie van automatisering heeft de productie van metalen onderdelen en componenten gerevolutioneerd. Deze inleiding werpt een blik op enkele essentiële manieren waarop automatisering de metaalbranche heeft getransformeerd, en verkent de voordelen en uitdagingen die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor bedrijven die streven naar verbeterde prestaties en concurrentievoordeel in deze evoluerende sector.

Kennisprogramma

Dit jaar zal er in samenwerking met 54U Media een vrij toegankelijk kennisprogramma samengesteld worden, gericht op de bovenstaande thema’s.  Ons programma zit boordevol oplossingen die gericht zijn op automatisering, digitalisering of robotisering in de metaalbranche. Hier kunt u de nieuwste technologieën, trends en beste werkwijzen ontdekken die niet alleen de efficiëntie verbeteren, maar ook een positieve invloed hebben op het milieu. 

kennisprogramma tijdens METAVAK 2023

Kennisprogramma METAVAK

Dagelijks in het kennistheater

14:00 - 14:45 uur | Hoe 3D printen in jouw maakbedrijf van waarde kan zijn

Wil je ontdekken hoe je de complexiteit van je productieproces kunt verminderen en tegelijkertijd de functionaliteit van je producten kunt vergroten? Of ben je benieuwd hoe je jouw productieproces kunt aanpassen aan de groeiende vraag naar customization, terwijl je tegelijkertijd de voorraden lokaal kunt produceren en bijdraagt aan een circulaire strategie?

Kom dan naar onze interactieve presentatie op de maakindustrie beurs en ontdek hoe je deze uitdagingen kunt aanpakken! Tijdens onze presentatie zullen we dieper ingaan op de genoemde thema’s en je laten zien hoe je jouw productieproces kunt optimaliseren door middel van slimme oplossingen en innovatieve technologieën.

We zullen niet alleen de theoretische kant van deze thema’s bespreken, maar ook praktische voorbeelden geven van hoe andere bedrijven dit succesvol hebben geïmplementeerd. Daarnaast is er voldoende ruimte voor interactie en vragen, zodat we jouw specifieke uitdagingen kunnen bespreken en je concrete handvatten kunt bieden voor de optimalisatie van jouw productieproces.

16:00 - 16:45 uur | Slimmer werken, meer winst: de digitale toekomst van industrie! | Powersessies

Spreker: Marc Schouten, Business Development Manager Smart Industry bij TNO

Beschrijving: Echt papierloos: de digitale werkinstructie en production support door Marc Schouten (TNO).
Assembleren met geprojecteerde werkinstructies, meekijken door de bril van een monteur of zelfs de technische data te zien krijgen. Het is al realiteit, maar wat levert het mij op?

Spreker: Jeroen Broekhuijsen, Team lead Digital Factories bij TNO

Beschrijving: Smart Industry in de praktijk: Waar staan we? door Jeroen Broekhuijssen (TNO) en Jelle Koning (Produmize).
Met veel voorbeelden uit de praktijk vertellen we waar het MKB staat met smart industry.

Spreker: Jelle Koning, CEO bij Produmize

Beschrijving: Zelf aan de slag: 10x klaar voor Industry 4.0 door Jeroen Broekhuijssen (TNO) en Jelle Koning (Produmize).
Wil je weten hoe ook jouw bedrijf laagdrempelig stappen kan zetten naar Industry 4.0? Maak dan kennis met het programma “10x klaar voor Industry 4.0”.

Studenten zijn welkom op METAVAK

Bezoek tijdens de studie?

METAVAK biedt in samenwerking met Koninklijke Metaalunie Zuid-Holland een mooie ontmoetingsplek voor studenten. Ontdek hier dé vacaturewand waar voldoende stageplaatsen te vinden zijn. Bent u al klaar met school? Vind dan uw volgende stap in uw carrière. Dit is een goede mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen. We verwelkomen groepen studenten tussen 13:00 en 15:00 uur. Als student kunt u u apart aanmelden.

Scroll naar top